Ett tjugotal personer gjorde presentationer under Print Next 18 och nedan finns i aktuella fall bilderna som de visade. I vissa fall finns också länkar till artiklar på Branschkoll och Sign&Print.

  • John Hassler | Ekonomiprofessor, bl.a. ledamot i kommittén som utser nobelpristagaren i ekonomi | Sveriges och världsekonomin i förändring – Så påverkas duPresentation PDF | Artikel Sign&Print
  • Stefan Blomqvist | VD, 21 Grams | Post-apokalypsen – sjunkande volymer, men fler postar och hybrida brevutskick. Spaningar och trender på den nordiska postmarknaden | Presentation PDF
  • Jon Haag | Think Heroes | CEO and Founder | Förpackningar – trender och affärsperspektiv som skapar nya möjligheter | Presentation PDF
  • Daniel Tornberg och Alexander Jute | Advokat och delägare, MarLaw | GDPR update! | Presentation PDF
  • Mats Levin | advisor | Vintage People | Seniormarknadsföring – inte som du tror | Presentation PDF
  • Madeleine Thor | vd, IRM | Marknadschefer om print – färsk undersökning | Presentation PDF