Den 13 mars håller marknads- och avtalsrätt-specialisten Alexander Jute en halvdagsutbildning om offentlig upphandling. Alexander Jute är partner och jurist på MarLaw, som är en affärsjuridisk byrå med specialistkompetens inom marknadsrätt, immaterialrätt och IT-rätt, GDPR samt avtalsrätt.

Alexander Jute

Vad är det viktigaste man kommer lära sig?

Genom seminariet lär du dig hur en upphandlare inom stat och kommun arbetar med upphandlingsprojekt och hur utvärderingen av ett anbud går till. Genom handfasta tips lär du dig att vässa ditt anbud och göra det vinnande.

Har du något exempel på vanliga misstag som företag gör när det kommer till upphandlingar?

Skilj på ska och bör krav i anbudsinbjudningar. Genom att inte bara fokusera på pris utan också andra parametrar i ditt anbud så som kvalitet och specialkompetens har du större möjligheter att vinna upphandlingen. 

Hur svårt är det egentligen med upphandlingar? Finns det en föreställning om att det är svårare än vad det egentligen är att vinna upphandlingar?

Ofta kommer det in färre anbud än myndigheten hade väntat sig eftersom anbudsinbjudningarna upplevs som svårlästa. Det är en tröskel som går att ta sig förbi. Många upphandlingar sker dessutom inte genom öppet förfarande med annonsering. Det offentliga har möjlighet att direktupphandla under det så kallade tröskelvärdet. Då kan kontakt ske direkt med leverantörer eller med flera utvalda leverantörer inom ett tjänsteområde.

13 mars i Stockholm

Utbildningen arrangeras av nätverket Grafkom som har lång erfarenhet av att arrangera events och samla företagare i syfte att sprida kunskap och möjliggöra nätverkande. Flera företag är redan anmälda och vi kan garantera att det kommer bli en givande halvdag som i förlängningen kan öppna upp för affärsmöjligheter du inte trodde fanns eller trodde låg utanför din räckvidd. Missa inte det här!

Anmäl dig här