Magnus Thorkildsen, idag vd för Grafisk bransjeforening i Norge, blir ny delägare i nätverket Grafkom tillsammans med Ulf Sunnberg och Ola Karlsson.Man expanderar därmed både resursmässigt och geografiskt för att hjälpa branschen utnyttja de möjligheter som finns med digitalisering och en allt större geografisk marknad.

Magnus Thorkildsen har de senaste fem åren varit vd för den grafiska branschföreningen i Norge och tidigare jobbat på bland annat Cision i både Norge och Sverige. Magnus börjar på Grafkom 1 januari 2018.

På bilderna: Magnus Thorkildsen (mitten) är från och med 1 januari 2018 med och driver Grafkom tillsammans med Ulf Sunnberg och Ola Karlsson. 

Ökad globalisering och digitalisering

Globalisering och digitalisering påverkar alla företag i branschen. Oavsett om man vill agera på en bredare marknad eller är en lokal aktör som konkurrerar med globala företag måste man anpassa sig.

– Detta är något som skapar stora möjligheter för branschens företag och det är Grafkoms uppgift att möta detta tillsammans med medlemmarna, säger ordförande Ulf Sunnberg.

– Branschen har en ljus framtid och för att lyckas måste man anpassa sig. Ett dynamiskt branschnätverk inspirerar och skapar nya affärskontakter, säger Magnus Thorkildssen.

Unik kombination

På samma sätt som Ulf Sunnberg driver en konsultverksamhet och Ola Karlsson driver Branschkoll kommer Magnus att jobba med Grafkom som ett projekt bland andra uppdrag.

– Genom att jobba med flera olika projekt parallellt breddas våra personliga nätverk vilket är en av framgångsfaktorerna för Grafkom, säger Ola Karlsson som är en av de tre som nu driver Grafkom.

Göteborg 8-9 november

Grafkoms nästa aktivitet är nätverksträffen Grafkom I/O i Göteborg den 8-9 november och man räknar med närmare 200 deltagare från hela branschen.

Mer information om Grafkom finns på grafkom.se och allt om träffen i Göteborg finns på grafkom.se/io

För mer information:

Ulf Sunnberg                Ola Karlsson                        Magnus Thorkildsen
+46 70-043 74 57        +46 70-566 09 52               +47 975 87 085
ulf@mcro.se                  ola@branschkoll.se           magnus.thorkildsen@norskindustri.no