Styrelsen

Styrelsen i GrafKom består under verksamhetsåret 2014/2015 av:

Ulf Sunnberg, Ordförande

Kent Hedstrand, Handelsbanken

Eva Rosén, Arifiq Development och Alinea Medieteknik

Anders Åhlmans, Arkitektkopia

Gustaf Sjöberg, Södermanlms Snabbkopiering

Lars Almén

Ola Karlsson, Branschkoll