Ska hjälpa branschen sprida budskapet om det tryckta mediets hållbarhet.

Two Sides är en internationell organisation som verkar för hållbarhet inom den grafiska branschen, hela vägen från skogsindustri till färdig trycksak. Det här sker bland annat genom att sprida konkret och riktig information kring det tryckta mediets faktiska miljöpåverkan. Samt genom att slå hål på vanliga missförstånd och myter som den grafiska branschen förknippas med.

Grafkom är nordisk samarbetspartner till Two Sides, det betyder att vi anpassar och förmedlar deras information här i Norden.

Hjälp Two Sides och Grafkom att sprida budskapet att det tryckta mediet är hållbart!

Har du annonsutrymme över? En del av arbetet med att förmedla Two Sides kommunikation om att den grafiska branschen och pappersindustrin har oförtjänt dåligt rykte, är annonser. Man har tagit fram ett par annonser som Grafkom i sin tur har anpassat för den nordiska marknaden.

Din organisation har möjligheten att sprida dessa annonser och på så sätt hjälper ni till att öppna upp ögonen på människor och förändra en föråldrad bild av det tryckta mediets miljöpåverkan. Det är bra för branschen, för dig och för klimatet. Genom att sprida annonserna bidrar du även till att konsumenterna är korrekt informerade.

Om du publicerar annonsen blir vi jätteglada om du skickar till oss så att vi får se hur det blev! Ladda ner annonserna nedan.